reg_world 2018-08-17T11:46:46+00:00

МІЖНАРОДНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗА МАДРИДСЬКОЮ СИСТЕМОЮ

Мета

Отримати охорону знака для товарів та послуг за кордоном

Термін реєстрації

Дата реєстрації відповідає даті подачі міжнародної заявки. Експертиза в обраних державах проводиться в терміни 1 – 1,5 року. Якщо заперечень проти реєстрації не надходить, реєстрація вважається чинною. Якщо надходить заперечення щодо будь-якої держави (попередню відмову), заявник має право надати докази на користь реєстрації в даній державі.

Процес

Міжнародна реєстрація за Мадридською системою здійснюється тільки на основі національної реєстрації, тобто перш ніж подавати міжнародну заявку, необхідно подати заявку в національне відомство України. Міжнародну заявку можна подати, ґрунтуючись на свідоцтві, або на поданій заявці.

Що необхідно надати

Номер свідоцтва України, або номер заявки в Україні, доручення.

Форма для замовлення послуги