popered_poshuk 2018-06-27T11:00:26+00:00

ПОПЕРЕДНIЙ ПОШУК

Мета

Виявити раніше подані або зареєстровані знаки для товарів і послуг, схожі або тотожні зі знаком для товарів і послуг, що перевіряється. Перш ніж подавати заявку на реєстрацію знака для товарів і послуг в тій чи іншій країні, необхідно з’ясувати, чи немає такого ж або схожого до ступеня змішування раніше зареєстрованого знака. Результати пошуку виявляють доцільність процесу подачі заявки, а отже і витрат, пов’язаних з цим процесом.

Неофіційний пошук

Виконує наша компанія шляхом перевірки доступних баз знаків для товарів і послуг України, Росії та Мадридської системи

Офіційний пошук

Замовляється через нашу компанію в Державній службі інтелектуальної власності країни, в яку планується подати заявку на реєстрацію знака для товарів і послуг. Офіційний пошук схожих або тотожних знаків зі знаком, що перевіряється, дає повну і офіційну інформацію про те, яка ймовірність реєстрації знака в країні, що заявляється.

Форма для замовлення послуги